Members Login   |   Site Map

Co-Chairs: 

 Michael Szenberg     Neil Epstein    

 President:

 Peter Zhang

 Honorary President:

 John Crawford       XiKun Yuan

 Executive Vice President:

 Li Li;  

 Vice President:

 Vekrum Kaushik    

 Secretary-General:

 Li Li

 Deputy Secretary-General:

 Susan Chen

Executive Council Member:

 Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li

 Peter Zhang     Alan Lee    Lu Ping    

 Rongfei Cai    Alice Zhang    Zhifang Jin

 Jianying Ye    Jiaxin Cheng   Janine DiCarlo

 KunFu Liu    Rongsheng Lin

 Council Member:

 Chen, Yufang    He, Hongtu    Susan Chen    Alice Lin     

 Ching Yeh    

 Nellie Chen    Danny Chan   Christine Wolf                                            

 Daniella Cooper   Thomas Ng