Members Login   |   Site Map

Co-Chairs:
Michael Szenberg     Neil Epstein    

President:
Peter Zhang

Honorary President:
XiKun Yuan

Executive Vice President:
Li Li     

Vice President:
Vekrum Kaushik    

Secretary-General:
Li Li

Deputy Secretary-General:
Susan Chen

Executive Council Member:
Michael Szenberg    John Crawford    Neil Epstein    Li Li    Kunfu Liu   Peter Zhang
    Meng Ge    Xiangtiao Mao    Alan Lee    Lu Ping   Renpei Yi   Gang Chen
Rongfei Cai    Alice Zhang    Guosheng Li   Kevin Fan    Zhifang Jin    Jianying Ye

Council Member:
Susan Chen    Alice Lin    Ching Yeh     Weiqiang Liu     
Brenden Zhang     Ping Wang     Junfeng Ke    Danny Chan   Christine Wolf    Daniella Cooper   Thomas Ng   Denny Liu